Keşkül Dergisi 39. Sayı: Hicâz Edebi

keskul39“MÜBAREK BELDELERİ ZİYARET EDENLER ÜMMETİN ELÇİLERİDİR”

‘HİCÂZ EDEBİ’ KEŞKÜL’ÜN 39. SAYISINDA

 

“Coğrafî olarak Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere ve Cidde sancaklarından oluşan Hicâz vilâyeti, iki haremi ifade eden Haremeyn tâbiriyle anılmış, genellikle Haremeyn-i Şerîfeyn, Haremeyn-i Muhteremeyn ve Haremeyn-i Muharremeyn diye vasıflandırılmıştır.

yazının devamı için tıklayın…