Keşkül Dergisi 44. Sayı: Sohbet

“SOHBET KALIPLARIN DEĞİL KALPLERİN BULUŞMASIDIR”

 KEŞKÜL’ÜN 44. SAYISINDA ‘SOHBET’ VAR

 Allah erlerinin sözleri, tesiri çok kuvvetli bir iksirdir. Bunun sırrı, sözlerinin güzelliği veya konuşma kabiliyetlerinin yüksek oluşunda değil, sözün mahrecinin kalp oluşunda gizlidir. Atâullah İskenderî Hazretleri der ki: ‘Her söz bulunduğu kalbin elbisesini giyerek ağızdan çıkar.’ İşte bu sebeple ‘sohbet’ el-Kelâm sıfatında ifnâ olan zâtın yaptığı konuşmaya denir. Onun ağzından konuşan Allah (c.c.)’tır. Zaten sohbetin sahibi de O’dur.  

Allah erlerinin sohbet meclislerinde müşküller hallolur, sorular cevap bulur. Hatta soru dahi kalmaz. Çünkü ârifler hakîkati târif etmez, nur uyandırırlar, tâliblerin aradıklarını kendilerinin bulmasını sağlarlar. Sorularla gidersin, sorun neydi onu dahi unutursun.

Keşkül dergisinin, 44. sayısında ‘sohbet’ var. Sohbet makamının insanın kemâline vesile oluşundan Allah ile sohbet olan namaza, Rasûlullah (s.a.s.)’ın özel sohbetinde bulunan Ashâb-ı Suffa’dan âriflerin sohbetine… Mürşid sohbetlerinden, bu sohbetlerden beslenip de bir neslin inşâ’ında söz sahibi olan zâtlara… Sohbetin edeblerinden tekkelerdeki sohbet âdâbına kadar pek çok konuyu Keşkül’ün sayfalarında bulmak mümkün.

“Namazın kazası olur ama sohbetin kazası olmaz.” sözünün aslında niçin söylenmiş olduğu da bu sayıda çarpıcı bir şekilde anlatılıyor.

Keşkül dergisinin 44. sayısının yazar ve başlıklarından bazıları ise şöyle: Prof. Dr. Süleyman Uludağ, ‘Sohbet Önemi ve Âdâbı’; Mehmed Fatih Çıtlak, ‘Sohbet Bir Ciddi İştir’; Prof. Dr. Mustafa Kara, ‘Doğumunun 150. yılında Bursa Mısrî Dergâhı Şeyhi Şemseddîn Efendi’nin Bazı Tahmîsleri’; Kemal Sayar, ‘Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatının 40. sene-i devriyyesi hâtırasına… Ülküye, Vatana, Emânete Sadâkat…’; Gazeteci-Yazar Belkıs Kılıçkaya, ‘Abdülazîz Bekkine (k.s.): ‘Bu Gençliğin Tenkide Değil Tenvire İhtiyacı Var”; Kemal Sâil, ‘Sohbetin Emojisi Olur mu?’; Ayşe Sevim, ‘Bizim Medeniyetimiz Sohbet Medeniyetidir’

Muhabbetin yerini alan objektif iletişimin getirdiği felakete de dikkat çekilen Keşkül’ün Sohbet sayısı, birbirini yanlış anlama probleminin ayyuka çıktığı hayatımızda bizlere kıymetli reçeteler sunuyor.