Keşkül Dergisi 43. Sayı: Su Medeniyeti

KEŞKÜL DERGİSİ’NİN 43. SAYISI: SU MEDENİYETİ

Sûfîler suyu, Hak’tan akıp gelen feyze, berekete, nimete, ilme, ma’rifete ve kalbin manevî hallerine benzetir ve suyun temizleme özelliğine bilhassa vurgu yaparlar. Su bir şifa kaynağıdır, maneviyat suya sirayet eder. Bu sebeple ki suyun bir hafızasının olduğu ve bilgiyi taşıdığı gerçeği bilim için yenidir, sûfîler için bu, hep bilinen bir gerçek olmuştur. Bu yüzden maddî manevî hastalığı bulunanlar, her dâim mânânın sirâyet ettiği sudan şifâ bulmuştur, bulmaya da devam etmekteler.

Evvelce 16. sayısını da ‘Su’ya ayıran Keşkül Dergisi, 43. sayısında da Allah (c.c.)’ın “Su ile her şeye hayat verdik.” buyurarak işaret ettiği ‘su’yun derûnî mânâsına doğru yeni bir yolculuğa çıkarıyor okuyucusunu.

Ecdâdımızın Fahr-i Kâinât Efendimiz ve sahâbîden tahsil ettiği suya hürmeti, insana ve mahlûkata şefkat şiârıyla Allah (c.c.)’ın rızasını umarak eşsiz hizmetlere dönüştürmeleri bu sayıda etraflıca işlenmiş. Suların Efendisi Zemzem, Peygamberler ve su ile ilgili mucizeleri, Âb-ı Hayat, Sûfîlerin suya bakışı, Suyun aklı, dervişin zikri, Mimar Sinan Su Yolları, Ayn-ı Zübeyde… Ve Suyun aşkı, Kerbelâ…
43. sayının kıymetli yazarlarından Prof. Dr. Sadeddîn Ökten’in belirttiği gibi: “İslâm tarihinde Evlâd-ı Rasûl’ü susuz bırakarak bunaltmaya çalışanlar ölümün ve hayatın sadece Rabbü’l-âlemin’in elinde olduğunu unutmuş görünüyor. O meydanda susuz kalarak dünya hayatına veda etmiş olanlar, bugün ve eminim ki ilerideki zamanlarda hatıraları ve muhabbetleriyle herkesten daha diri olarak tâbe kıyamet yaşayacaklardır.”
Daha pek çok güzel konunun işlendiği Keşkül’ün 43 sayısındaki yazarlardan bazıları: Prof. Dr. Sadeddîn Ökten, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Doç. Dr. Ahmed Sacid Açıkgözoğlu, Dr. Esra Kırsever, Belkıs Kılıçkaya, Ali Tunç,…