Keşkül Dergisi 38. Sayı: Vakıf Medeniyetimiz

keskul-38“VAKIF MEDENİYETİMİZ VE AŞK İLE HAKK’A YÜRÜYEN VÂKIFLAR”

KEŞKÜL’ÜN 38. SAYISINDA

Manevî işlerini kendi keyfine bırakmayan ecdâdımız, bu nev’î işleri bir müessese haline getirerek disipline etmiştir. Bu minvalde vakıf ve vakfetmek fiili maddî sahadanmış gibi algılansa da aslında muhabbet temelli manevî bir yapılanmaya işaret eder. Bu sebepledir ki vakıflar Osmanlı medeniyetinin ana damarlarından biri olmuştur.

Keşkül Dergisi, buradan hareketle, vakıf bilincini yeniden kazanmak adına 38. sayısını vakıf medeniyetimize ve bu medeniyetin kurucu gücü olan vâkıflara ayırdı.

Prof. Dr. Sadeddîn Ökten ‘Vakıf Şehir İstanbul’u, ecdâdın fetihten sonra İstanbul’u vakıf eserlerle nasıl nakış nakış işlediğini külliyeler üzerinden anlatırken İstanbul’un büyük bir medeniyet dönüşümüne sahne oluşunu da okuyucunun dikkatine sunuyor. Prof. Dr. Mustafa Kara, ‘Safiye Hanım Vakfiyesi’ ile ecdâdımızdan bugünlere gelebilen bir geleneğe, Mi’râciyye geleneğine değiniyor. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Osmanlı Vakıf Medeniyeti”ni anlattığı yazısıyla vakıf kurmakta lider zâtların niçin vakıf kurduklarını ve akıl almaz vakıf hizmetlerini anlatıyor. Prof. Dr. Hamdi Döndüren, ‘İslâm’da Vakıf ve Güncel Değeri’ başlığıyla İslâm’a göre vakıflar, vakıf şartları, günümüzde vakıf meseleleri ve para vakıflarını tedkîk ettiği yazısıyla Keşkül’ün bu sayısına katkıda bulunurken Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mevlüt Çam, “Fatih Sultan Mehmed Hân Vakıfları”nı Fatih Sultân Mehmed Han’ın Ayasofya ve Eyüp Vakfiyeleri üzerinden anlatarak okuyucunun istifadesine sunuyor. Doç. Dr. Ahmed Sacid Açıkgözoğlu ‘Kitaba Vâkıf Olmak’ başlıklı yazısıyla kütüphâne tesîs eden, kitap vakfeden, aynı zamanda kitaba vâkıf olan zâtların medeniyet tasavvurunu, tahlîl ettiği vakfiyeler ile gün yüzüne çıkarıyor.

Daha pek çok yazının ve kıymetli kalem erbâbının bulunduğu Keşkül’ün 38. sayısında vakfın ve vakfetmenin künhüne vâkıf olabilen şahsiyetlerin birbirinden güzel eserlerini, o hayratlara âit sanatlı, zarif vakfiyelerini de görmek mümkün.