Keşkül Dergisi 12. Sayı: Kendi Güzel Muhammed

Keşkül’de Muhammed (s.a.v.) Var Muhabbet Var…

Dünyanın farklı bölgelerindeki milyonlarca insan yüzyıllar boyunca tek bir insanı model almaya gayret etti.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’i.
İnsanlık O’nu çok sevdi. Allah’a varan yolun O’ndan geçiyor oluşu bu sevgiyi perçinledi.
Her millet sevgisini türlü şekillerde dile getirdi. Bizim milletimiz ise O’nu; ismine cismine duyduğu muhabbet ve saygıyla andı daima. Saygısızlık olur düşüncesiyle çocuklarına Peygamber’inin ismini doğrudan vermedi. “Mehemmed” dedi; “Mehmet” dedi. Ordusundaki askere “Mehmetçik” dedi.
Allah’ın sevgilisini anlatmak kolay değildi. Siyerler mevlidler hilyeler mirâciyyeler şefaat-nâmeler na’tlar… Hepsi O’nu en güzel şekilde anlatabilme çabasının eseriydi.
Bu çabanın her zaman desteklenmesi gerektiğine inanan Keşkül Dergisi 12. sayısının sayfalarını Adı güzel kendi güzel Muhammed’e ayırmış. Ve “Bizim ilmimiz Resûlullah’ın ilmiyle kenetlenmiştir.” diyen Cüneyd-i Bağdâdî’nin zaviyesinden O’nu işlemiş sayfalarında.
Dergide işlenen en dikkat çekici konulardan biri hakîkat-i Muhammediyye. Hakîm Tirmizî Abdülkerim Cîlî ve İbnü’l Arabî tarafından sıkça zikredilen hakîkat-i Muhammediyye kavramına içerdiği mânâ ve sûfî şiirdeki yeri açısından geniş yer ayrılmış. M. Erol Kılıç’ın “Hakîkat-i Muhammediyye” Fritjof Schoun’un “Hz. Muhammed’in Mânevî Mânâsı” İbnü’l Arabî’nin “Efendimiz Muhammed(s.a.v.)’in Devresinin Bilinmesi” Bilal Kemikli’nin “Sûfî Şairin Peygamber Tasavvuru-Hakîkat-i Muhammediyye ve Şiir” başlıklı yazıları bu konunun işlendiği yazılardan sadece birkaçı.
Dergide detaylı bir şekilde işlenen bir diğer konu ise Mevlid. Mustafa Tatcı’nın “Hüseyin Vassaf Bey ve Mevlid Şerhi” Osman Türer’in “Osmanlılarda Mevlid Alayı” Enes Ergür’ün “Balkanlar’da Okunan Bir Mevlid Bestesi” başlıklı yazıları bizdeki mevlid geleneğinin nasıl oluştuğuna işaret etmesi açısından mutlaka okunması gereken yazılar.
Mustafa Kara’nın “Hz. Peygamber’in Tasavvufî Düşüncedeki Yeri” Ahmet Yıldırım’ın “İlk Dönem Sûfîlerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları” Salih Çift’in “Hatm-i Nübüvvet ve Hatm-i Velâyet” Hür Mahmut Yücer’in “Tarîkat Geleneğinde Salâvat-ı Şerîfe” Nebi Bozkurt’un “En Sevgilinin Saç ve Sakalından Teller” ve başlıklı yazılarının yanında Prof. Dr. Mustafa Uzun ile İslâmî Türk edebiyatında Hz. Peygamber üzerine yapılmış röportajı ve kısa bir süre önce Keşkül Yayınları tarafından adına bir kitap yayımlanan Kânunî Cüneyt Kosal ile dinî mûsikî üzerine yapılmış röportajı okuyabilirsiniz.
Dergide ayrıca Necdet Tosun Nuri Özcan Hayat Nur Artıran İbrahim Mehmetoğlu Mehmet Fatih ve Ömer Tuğrul İnançer’in yazılarını bulmak mümkün.