Keşkül Dergisi 15. Sayı

Bu sayımızda Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Fethu’r-rabbânî ismiyle meşhur vaazlarının toplandığı eserinden kaleme alınan 11. Meclis adlı konuşmasını nazar-ı dikkatlerinize sunuyoruz.

M. Erol Kılıç’ın Birbirini Anlamak Problemi ve Sûfî Bakış Açısı adlı makalesi, günümüz insanının, modernitenin kazandırdığı bakış açısıyla çözemediği ve çözemeyeceği en önemli problemine, birbirini anlamak problemine sûfî bakış açısıyla yol gösteriyor.

 William C. Chittick, irfanî ilim ile menkûl bilginin farklarını anlatarak başladığı İrfanın Kayboluşu ve Neticeleri adlı yazısında Müslüman toplumlarda süreç içerisinde irfanî geleneğin nasıl kaybedildiğini, bunun sonucunda ortaya çıkan zihinsel bölünmeyi ve neticede şu anda içinde bulunduğumuz hali çarpıcı bir şeklilde ortaya koyuyor.

Sezai Küçük, insanların kendilerini dünya denizinde fırtınalardan korumak için sığındıkları sâhil-i selâmet limanlar olarak tanımladığı tekkelerden birini Beşiktaş Mevlevîhanesi bir diğer adıyla Bahariye Mevlevihanesi’ni ve son şeyhi Hasan Nazif Dede’yi anlatıyor.

Yazı yazmanın, hat meşk etmenin edep işi olduğunu, talim ederken sadece harşerin değil talim edenin de ıslah olduğunu vurgulayan Ahmed Sacid’in Hatt’ın Edebi adlı yazısında bu terbiyeye dikkat çeken Müstakîmzâde Süleyman Sadeddîn Efendi’nin ‘Hattatlar tabakâtı’ olarak vasışandırılabilecek eserinin son kısmında yer alan birtakım kaideleri okuyacaksınız.

Dergimizin bu 15. sayısında ayrıca birbirinden kıymetli zâtlarla gerçekleştirilmiş dört röportaj bulacaksınız. Okunan her bir yazının sadra şifa olması temennisiyle…