Hakkımızda

Keşkül, “Tasavvuf hayattır.” gerçeğinden yola çıktı ve 2004 yılı Haziran ayında yayın hayatına başladı. Tasavvufu merkeze alan, bünyesinde geleneğe ve kültür sanata da yer veren bir dergi olarak tasarlandı. Adını içinde birçok sırrı barındıran, fakrı temsil eden ve birleştirici özelliği olan derviş çeyizinden aldı. Yüzlerce yıldır bu topraklarda İbnü’l Arabî Hz.Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Velî, Akşemseddin-i Velî gibi zevât-ı kirâmın temsil ettiği tasavvuf kültürünü insanımıza aktarmayı, bunu yaparken de hiçbir tasavvuf ve irfan mektebini dışarıda bırakmadan, her türlü meşrebe eşit yakınlıkta durarak onları Keşkül adının kuşatıcılığı altında birleştirmeyi düşündü. Bugün artık bu düşüncesini gerçekleştirmiş olarak karşınızda durmaktadır.

Seçkin yazar kadrosu, kuvvetli içeriği ve estetik tasarımı ile okur kitlesinden tam not alan Keşkül, şu anda çizgisini bozmadan yoluna devam ediyor, kadrosuna yeni kalemler kazandırarak ve farklı konularla içeriğini zenginleştirerek. Keşkül üç ayda bir yayımlanıyor ve 5000 adet basılıyor.